“Naša perspektiva” otvorila poziv za učešće u Mentorskoj mreži bh. dijaspore

USAID Projekat “Diaspora Invest” i Biznis centar bh. dijaspore su predstavili danas pilot-aktivnost pokretanja programa mentorstva eksperata i ekspertica iz bosanskohercegovačke dijaspore. Ove aktivnosti će biti fokusirane na pomoć mentora malim i srednjim preduzećima, obrtima i drugim oblicima start-up inicijativa u Bosni i Hercegovini. Riječ je o nastavku aktivnosti koje su se, u prethodnom periodu, realizirale kroz edukacijske radionice DiaWorks. Armin Alijagić, rukovodilac Biznis centra bh. dijaspore, pojašnjava da se bilježi značajan interes dijaspore da volonterski doprinese prenosu znanja iz svijeta u BiH, ali da nije postojao mehanizam povezivanja sa domaćim poduzetnicima

Platforma za stvaranje boljeg poslovnog okruženja u BiH

(Sarajevo, 26. april 2017. god.) U organizaciji Grupacije Naša perspektiva i Mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH – LEDnet, u Sarajevu je 26.04.2017. god. u hotelu Europe, sa početkom u 11.15 sati održan stručni skup na temu „Platforma za stvaranje boljeg poslovnog okruženja u BiH: – bolji programi podrške za razvoj biznisa kroz veću odgovornost vlada – – preko 3000 parafiskalnih nameta koče razvoj privrede -“.