Grupacija „Naša perspektiva“ je oformljena 2016. godine i ima za cilj da involvira dijasporu u razvoju BiH. Grupaciju čine: NVO Naša Perspektiva, Globalna razvojna mreža bh.dijaspore (GDDN) , Biznis centar bh. dijaspore (DBC) i Biznis forum bh. dijaspore (BHdiaFor).

O nama…

Naša perspektiva je nevaldina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine.  Organizacija trenutno broji 5 uposlenika i ima svoje sjedište u Sarajevu.

Anketa…

Anketa za uspostavljanje poslovne saradnje i investiranje / Investment and business cooperation survey

Kontaktirajte nas!

Naša Perspektiva
Maršala Tita 28, 71000 Sarajevo BiH
info@nasaperspektiva.ba

NOVOSTI

Danas je USAID potpisao memorandume o partnerstvu sa 20 jedinica lokalne samouprave, sa kojima će zajedno razvijati lokalne grant programe i podržati aktivnosti uključivanja dijaspore...
USAID projekat "Diaspora Invest" i Američka trgovačka komora u BiH (AmCham) su objavili javni poziv mladim članovima BiH dijaspore da učestvuju u programu ljetne poslovne...
u prve faze realizacije USAID-ovog projekta „Diaspora Invest“ imali smo priliku raditi sa jedinicama lokalne samouprave širom zemlje kako bismo pomogli i podržali direktne investicije...

PROMO VIDEO