O NAŠOJ PERSPEKTIVI

Naša Perspektiva (NP) je nevaldina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine.  Organizacija trenutno broji 5 uposlenika i ima svoje sjedište u Sarajevu.

Od svog samog osnivanja organizacija je fokusirana na involviranje bh. dijaspore u razvoj zemlje porijekla. NP je prepoznala da se neangažovanjem ove grupe od 2 miliona osoba propuštaju mogućnosti značajnog uticaja na socio-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine (BiH).

Pored rada sa bh. dijasporom, organizacija se zalaže za poboljšanje poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

GALERIJA SLIKA

DOWNLOAD SEKCIJA