NOVOSTI

USAID projekat „Diaspora Invest“ i Biznis centar bh.dijaspore (DBC) pozivaju sve zainteresovane za izražavanje interesa fizičkih lica iz bh. dijaspore za posredovanje u prodaji i...
Ulagači iz dijaspore imaju sve veći utjecaj na lokalni razvoj u Bosni i Hercegovini, te pomažu učešću domaćih kompanija na svjetskom tržištu, poručili su učesnici...
Saradnja potpisnica Memoranduma će se odvijati u sljedećim područjima: međusobno informisanje i razmjena informacija, umrežavanje sa različitim akterima u iseljeništvu i BiH, zagovaranje i zajednički...
Učešće dijaspore u kreiranju Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom i razvoju politika u BiH - predstavljanje Strategije i Globalne razvojne mreže bh.dijaspore - (Sarajevo, 17 april 2019....