Ambasador Murphy sa 20 gradonačelnika i načelnika iz cijele Bosne i Hercegovine: U saradnji sa USAID-om dogovorena tehnička podrška za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj i uspostava lokalnih razvojnih fondova za podršku investicijama dijaspore

Danas je USAID potpisao memorandume o partnerstvu sa 20 jedinica lokalne samouprave, sa kojima će zajedno razvijati lokalne grant programe i podržati aktivnosti uključivanja dijaspore u ekonomski i društveni razvoj lokalnih zajednica. Prilikom susreta u Sarajevu, ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Murphy se sastao sa načelnicima i gradonačelnicima partnerskih zajednica, gdje su razmijenili ideje i očekivanja ovog novog modaliteta saradnje kroz USAID projekat „Diaspora Invest“. 

Raspisan Diaspora Internship Program – #welcomeback

USAID projekat “Diaspora Invest” i Američka trgovačka komora u BiH (AmCham) su objavili javni poziv mladim članovima BiH dijaspore da učestvuju u programu ljetne poslovne prakse u Bosni i Hercegovini. Ovaj poziv obuhvata pojedince/ke (od 18 do 30 godina) koji su zainteresirani za iskustvo poslovne prakse u kompanijama u svom domovni, a koje odgovaraju njihovom području studija, interesima i potrebama. Da bi bili kvalificirani za ovaj poziv, trebate biti član bosanskohercegovačke dijasporske zajednice (ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su živjeli izvan zemlje najmanje 3 uzastopne godine u posljednjih 5 godina) i moraju biti studenti ili da su završili dodiplomske ili postdiplomske studije. Saznajte više i prijavite se ovdje: https://lnkd.in/dQRNCsYh (ili nas kontaktirajte za offline formu na prijava@diasporainvest.ba).

USAID Diaspora Invest pozvao jedinice lokalne samouprave na partnerstvo u pristupu dijaspori

u prve faze realizacije USAID-ovog projekta „Diaspora Invest“ imali smo priliku raditi sa jedinicama lokalne samouprave širom zemlje kako bismo pomogli i podržali direktne investicije dijaspore. Pozitivni rezultati ovakve saradnje stvorili su temelj za značajnija partnerstva sa opštinama i gradovima. Zbog toga smo raspisali javni poziv koji traži od naših potencijalnih lokalnih partnera da predstave svoju viziju saradnje za značajniji direktni doprinos USAID-a u zajednicama koje prepoznaju iseljeništvo kao važan resurs“, poručuju iz Projekta.

Pokrenut novi “Diaspora Invest” projekt, vrijedan 15,7 miliona dolara

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) danas je u Sarajevu ozvaničila početak novog petogodišnjeg “Diaspora Invest” projekta, vrijednog 15,7 miliona dolara.

Cilj projekta je angažiranje bh. dijaspore i poticanje njenog ulaganja u Bosnu i Hercegovinu.

Ambasador SAD-a Michael Murphy izjavio je da vjeruju da dijaspora može igrati važnu ulogu u promociji pozitivnih promjena u BiH, posebno po pitanju ekonomije.

“Naša perspektiva” otvorila poziv za učešće u Mentorskoj mreži bh. dijaspore

USAID Projekat “Diaspora Invest” i Biznis centar bh. dijaspore su predstavili danas pilot-aktivnost pokretanja programa mentorstva eksperata i ekspertica iz bosanskohercegovačke dijaspore. Ove aktivnosti će biti fokusirane na pomoć mentora malim i srednjim preduzećima, obrtima i drugim oblicima start-up inicijativa u Bosni i Hercegovini. Riječ je o nastavku aktivnosti koje su se, u prethodnom periodu, realizirale kroz edukacijske radionice DiaWorks. Armin Alijagić, rukovodilac Biznis centra bh. dijaspore, pojašnjava da se bilježi značajan interes dijaspore da volonterski doprinese prenosu znanja iz svijeta u BiH, ali da nije postojao mehanizam povezivanja sa domaćim poduzetnicima

“Naša perspektiva” pionir u povezivanju bh. kompanija i stranih tržišta putem dijaspore

USAID projekat „Diaspora Invest“ i Biznis centar bh.dijaspore (DBC) pozivaju sve zainteresovane za izražavanje interesa fizičkih lica iz bh. dijaspore za posredovanje u prodaji i izvozu bosanskohercegovačkih proizvoda i usluga na međunarodno tržište. Cilj ovog poziva je pružanje podrške domaćim kompanijama iz Bosne i Hercegovine da ostvare poslovne veze, istraže i prikupe podatke, dobiju adekvatne informacije o zahtjevima tržišta i povežu se s kompanijama i distribucijom u inostranstvu, a koje im mogu olakšati i osigurati izvoz roba i usluga na međunarodno tržište

Naša perspektiva na BHdiaFor-u okupila 200 učesnika

Ulagači iz dijaspore imaju sve veći utjecaj na lokalni razvoj u Bosni i Hercegovini, te pomažu učešću domaćih kompanija na svjetskom tržištu, poručili su učesnici i učesnice 7. Biznis foruma bh. dijaspore (BHdiaFor). Više od 200 ljudi iz BiH i inostranstva prisustvovalo je Forumu, koji je podržao projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) “Diaspora Invest”, a otvorio ga je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Eric Nelson.