Raspisan Diaspora Internship Program – #welcomeback

USAID projekat “Diaspora Invest” i Američka trgovačka komora u BiH (AmCham) su objavili javni poziv mladim članovima BiH dijaspore da učestvuju u programu ljetne poslovne prakse u Bosni i Hercegovini. Ovaj poziv obuhvata pojedince/ke (od 18 do 30 godina) koji su zainteresirani za iskustvo poslovne prakse u kompanijama u svom domovni, a koje odgovaraju njihovom području studija, interesima i potrebama. Da bi bili kvalificirani za ovaj poziv, trebate biti član bosanskohercegovačke dijasporske zajednice (ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su živjeli izvan zemlje najmanje 3 uzastopne godine u posljednjih 5 godina) i moraju biti studenti ili da su završili dodiplomske ili postdiplomske studije. Saznajte više i prijavite se ovdje: https://lnkd.in/dQRNCsYh (ili nas kontaktirajte za offline formu na prijava@diasporainvest.ba).

USAID Diaspora Invest pozvao jedinice lokalne samouprave na partnerstvo u pristupu dijaspori

u prve faze realizacije USAID-ovog projekta „Diaspora Invest“ imali smo priliku raditi sa jedinicama lokalne samouprave širom zemlje kako bismo pomogli i podržali direktne investicije dijaspore. Pozitivni rezultati ovakve saradnje stvorili su temelj za značajnija partnerstva sa opštinama i gradovima. Zbog toga smo raspisali javni poziv koji traži od naših potencijalnih lokalnih partnera da predstave svoju viziju saradnje za značajniji direktni doprinos USAID-a u zajednicama koje prepoznaju iseljeništvo kao važan resurs“, poručuju iz Projekta.

Pokrenut novi “Diaspora Invest” projekt, vrijedan 15,7 miliona dolara

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) danas je u Sarajevu ozvaničila početak novog petogodišnjeg “Diaspora Invest” projekta, vrijednog 15,7 miliona dolara.

Cilj projekta je angažiranje bh. dijaspore i poticanje njenog ulaganja u Bosnu i Hercegovinu.

Ambasador SAD-a Michael Murphy izjavio je da vjeruju da dijaspora može igrati važnu ulogu u promociji pozitivnih promjena u BiH, posebno po pitanju ekonomije.