“Naša perspektiva” pionir u povezivanju bh. kompanija i stranih tržišta putem dijaspore

Podijeli :

Facebook
Twitter
LinkedIn

USAID projekat „Diaspora Invest“ i Biznis centar bh.dijaspore (DBC) pozivaju sve zainteresovane za izražavanje interesa fizičkih lica iz bh. dijaspore za posredovanje u prodaji i izvozu bosanskohercegovačkih proizvoda i usluga na međunarodno tržište. Cilj ovog poziva je pružanje podrške domaćim kompanijama iz Bosne i Hercegovine da ostvare poslovne veze, istraže i prikupe podatke, dobiju adekvatne informacije o zahtjevima tržišta i povežu se s kompanijama i distribucijom u inostranstvu, a koje im mogu olakšati i osigurati izvoz roba i usluga na međunarodno tržište.

Svi zainteresovani članovi bh. dijaspore trebaju dostaviti ime, prezime, kontakt informacije te relevantne podatke o iskustvu u prodaji ili poslovnom posredovanju na stranim trzistima do 06.08.2021. godine na e-mail info@diasporainvest.ba (sa naznakom: Prijava za podršku u posredovanju). Uz ovu prijavu je potrebno popuniti i dostaviti identifikacijski dokument kojim se status dijaspore dokazuje (za potvrdu statusa dokaz o boravku u inostranstvu od najmanje 3 godine u posljednjih 5 godina).

Izabrani kandidati (u daljem tekstu Posrednik) će, u skladu sa svojim iskustvom i interesima, dobiti priliku da u periodu između 1.8.2021. do 1.10.2021. godine posjete veći broj firmi iz ciljnih sektora kako bi stekli uvid u proizvodni program i izvozni potencijal te eventualno dogovorili fokus i modalitete saradnje na plasmanu i prodaji istih na međunarodnim tržištima.

USAID Projekat „Diaspora Invest“ će osigurati sufinansiranje troškova putovanja i smještaja u BiH za realizaciju posjeta te izradu analize i procjene potreba, te posredovati i organizirati posjete zainteresovanim kompanijama u Bosni i Hercegovini.

Od izabranog kandidata / potencijalnog posrednika se očekuje da po okončanju posjete i pregleda ponude prijavljenih bh. kompanija dostavi kraći izvještaj. Izvještaj treba uključiti prijedlog okvirne ideje iz koje će se razviti model istraživanja tržišta, eventualno mapiranje kompanija u BiH za poslovno uvezivanje za potrebe izvoza određenih roba i usluga (npr. da naznači za koji sektor/proizvode/usluge ima već veleprodajne ili maloprodajne kontakte na inostranom tržištu i najbolju mrežu za realizaciju aktivnosti) te prijedlog eventualnih zajedničkih aktivnosti koje će realizirati u saradnji sa DBC-om i USAID Diaspora Invest Activity kako bi se daljim istraživanjem tržišta, unapređenjem proizvoda, komunikacijom, provjerom standarda i slično, osiguralo daljnje povezivanje zainteresovanih strana.

Uspjeh realiziranih aktivnosti će se mjeriti sa jednim ili više potencijalnih rezultata:

Inputima i savjetima od strane Posrednika prema domaćim kompanijama u pravcu unapređenja proizvoda, pakiranja, brendiranja i sl. koje je potrebno kompletirati kako bi Posrednik došao u priliku da te proizvode plasira na ciljna tržišta

Pisma interesa upućenog od inostrane kompanije prema relevantnom domaćem proizvođaču/ponuđaču usluge

Ugovorom o poslovnoj saradnji i/ili realiziranim sastancima i posjetama u svrhu istraživanja kapaciteta i/ili potvrdom strana u procesu da je Posrednik utjecao na uspostavu komunikacije/saradnje;

Očekuje se da Posrednik realizira aktivnosti mapiranja, sastanaka i analize, te podnošenja finalnog izvještaja o preduzetim radnjama i rezultatima u periodu od 1.8.2021. do 10.10.2021. godine.