Platforma za stvaranje boljeg poslovnog okruženja u BiH
28. April 2017.
POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI
30. August 2019.

U SARAJEVU ODRŽAN OKRUGLI STO

Učešće dijaspore u kreiranju Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom i razvoju politika u BiH

– predstavljanje Strategije i Globalne razvojne mreže bh.dijaspore –

(Sarajevo, 17 april 2019. god.) U organizaciji Grupacije Naša perspektiva i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u Sarajevu se 17.04.2019. god. u hotelu ‘Bosnia’ održao stručni skup na temu ”Okrugli sto o očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu i povećanom učešću iseljeništva u razvoju politika u BiH”.

Okrugli sto organiziran je s ciljem doprinosa predstavnika iseljeništva razvoju Okvirne strategije suradnje s iseljeništvom s fokusom na očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu, kao i sagledavanja efikasijeg načina involviranja bh.iseljeništva u razvoj politika kroz Globalnu razvojnu mrežu bh.dijaspore.

Predstavnici iz iseljeništva su iskazali svoje zadovoljstvo na prilici koja im je pružena da iznesu svoje aktivnosti koje provode u dopunskim školama, učenju maternjeg jezika kao i poteškoćama s kojima se susreću. Izraženo je obostrano zadovoljstvo ovakvom vrstom skupa te dogovoreno da se slični skupovi organiziraju u budućnosti. Na okruglom stolu doneseni su i određeni zaključci čijoj realizaciji će pristupiti institucije u BiH, nevladin sektor u BiH, kao i predstavnici iz iseljeništva.

Skupu je prisustvovalo 35 učesnika među kojima je bilo 16 predstavnika organizacija iz dijaspore iz 5 zemalja (Austrija, Njemačka, Slovenija, Švedska, Velika Britanija), predstavnika institucija u BiH nadležnih za suradnju s iseljeništvom: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kao i predstavnici entitetskih i kantonalnih institucija i Brčko distrika BiH, te predstavnici Grupacije Naša perspektiva.

Skup je organizovan u sklopu MATRA projekta Jačanje uloge bh.dijaspore u kreiranju politika u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.