Rad na poboljšanju poslovnog okruženja

Unutar ovog domena, organizacija svoj rad zasniva na filozofiji da dalji rast i prosperitet u Bosni i Hercegovini moraju biti zasnovani na privlačenju novih investicija, te poboljšanom poslovnom okruženju, sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća (MSP). Evidentna je potreba da se unaprijedi konkurentnost eliminiranjem već dobro poznatih i dokumentovanih prepreka za biznise i investitore.

U skladu s tim, kroz razne aktivnosti, nastojimo „ujednačiti“ i „izravnati“ teren za investicije uklanjanjem skrivenih dotacija i eliminisanjem nedosljednosti u regulatornim okvirima i poreskim sistemima koji predstavljaju glavne probleme postojećim biznisima i potencijalnim investitorima, a praćeni su visokim administrativnim preprekama.

Konkretno, u svome radu nastojimo doprinijeti:

  • donošenju novih zakona o privrednim društvima i direktnim stranim ulaganjima;
  • pojednostavljenju i automatizovanju registracije poslovnih subjekata;
  • ubrzanju procedura za pribavljanje svih neophodnih dozvola i priključaka za biznise;
  • olakšavanju izvoza i pristupa stranim tržištima za biznise;
  • kreiranju javno-privatnih partnerstva i ostvarivanju većeg učešća privatnog sektora u razvoju infrastrukture;
  • sačinjavanju i objavljavanju sveobuhvatnog popisa parafiskalnih nameta i ostalih prepreka u cilju osiguravanja njihove transparentnosti i smanjenja.
 
BHDaiFOR
Nasa Perspektiva
DBC
Global diaspora network