O NAŠOJ PERSPEKTIVI

Naša Perspektiva (NP) je nevaldina, neprofitna organizacija osnovana u februaru 2010. godine.  Organizacija trenutno broji 5 uposlenika i ima svoje sjedište u Sarajevu.

Od svog samog osnivanja organizacija je fokusirana na osmišljavanje kreativnih mehanizama u cilju aktiviranja resursa bh.dijaspore za razvoj zemlje porijekla. NP je prepoznala da se neangažovanjem ove grupe od 2 miliona osoba propuštaju mogućnosti značajnog uticaja na socio-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine (BiH).

Pored rada sa bh. dijasporom, organizacija se zalaže za poboljšanje poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Kroz razne aktivnosti unutar ovog sektora, NP nastoji da stimuliše osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH.

GALERIJA SLIKA

Pogledajte sve slike...

DOWNLOAD SEKCIJA

giz2015-en-Documentation_WS4_Dialogue with and Participation of Migrants_webversion-1

 
BHDaiFOR
Nasa Perspektiva
DBC
Global diaspora network